Trang chủ / Luật sư

Luật sư


Trường hợp nào không phải trả tiền nhuận bút và trường hợp nào phải trả tiền nhuận bút  khi sử dụng tác phẩm người khác?
122021

Trường hợp nào không phải trả tiền nhuận bút và trường hợp nào phải trả tiền nhuận bút khi sử dụng tác phẩm người khác?

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
122021

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian
122021

Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian

Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu
122021

Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu

Quyền tác giả là gì? Điều kiện bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan
122021

Quyền tác giả là gì? Điều kiện bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan

Quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả được quy định như thế nào?
122021

Quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả được quy định như thế nào?

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả
122021

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
122021

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Việc sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi, chuyển giao đơn đăng ký sáng chế được thực hiện như thế nào?
122021

Việc sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi, chuyển giao đơn đăng ký sáng chế được thực hiện như thế nào?

Ủy quyền xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp
122021

Ủy quyền xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp

So sánh chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp và chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
102021

So sánh chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp và chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng
102021

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
102021

Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
102021

Lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp
102021

Căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp

Nguyên tắc lập quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất
102021

Nguyên tắc lập quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất

Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
102021

Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư
102021

Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất
102021

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất

Trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và nhà nước cho thuê đất
102021

Trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và nhà nước cho thuê đất

Trường hợp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
102021

Trường hợp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Căn cứ để nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
102021

Căn cứ để nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Giải quyết tranh chấp đất đai
102021

Giải quyết tranh chấp đất đai

Đại diện pháp luật tại doanh nghiệp cổ phần phải chịu trách nhiệm gì?
052021

Đại diện pháp luật tại doanh nghiệp cổ phần phải chịu trách nhiệm gì?

Các loại giấy tờ khi mua bán nhà đất
042021

Các loại giấy tờ khi mua bán nhà đất

Khai sinh cho trẻ trong các trường hợp đặc biệt
032021

Khai sinh cho trẻ trong các trường hợp đặc biệt

Định giá tài sản góp vốn
122020

Định giá tài sản góp vốn

Khai sinh cho trẻ trong một số trường hợp đặc biệt trẻ bị bỏ rơi, trẻ không xác định được cha mẹ
122020

Khai sinh cho trẻ trong một số trường hợp đặc biệt trẻ bị bỏ rơi, trẻ không xác định được cha mẹ

Khi nào doanh nghiệp phải thay đổi đăng ký kinh doanh?
122020

Khi nào doanh nghiệp phải thay đổi đăng ký kinh doanh?

Những vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận chủ quyền nhà đất
112020

Những vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận chủ quyền nhà đất

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước theo bộ luật Lao động băm 2019
102020

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước theo bộ luật Lao động băm 2019

Trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ Dân sự
092020

Trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ Dân sự

 

Gọi Hotline: 1800 63 65

Để được tư vấn miễn phí