Trang chủ / Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian

Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian

01/12/2021


Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian (tác phẩm VHNTDG) là một loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, được liệt kê tại Điểm L, Khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2019).

Tranh Đông Hồ

(Ảnh minh hoạ: Tranh Đông Hồ)

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Khái niệm tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian.

2. Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian bao gồm.

3. Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian.

1. Khái niệm tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian

  • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian (tác phẩm VHNTDG) là một loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, được liệt kê tại Điểm L, Khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2019).
  • Theo Khoản 1 Điều 23 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, tác phẩm VHNTDG là sản phẩm sáng tạo tinh thần của một tập thể, một cộng đồng trên nền tảng truyền thống của một nhóm hoặc các cá nhân nhằm phản ánh khát vọng của cộng đồng, thể hiện tương xứng đặc điểm văn hóa và xã hội của họ, các tiêu chuẩn và giá trị được lưu truyền bằng cách mô phỏng hoặc bằng cách khác.

2. Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian bao gồm:

  • Truyện, thơ, câu đố;
  • Điệu hát, làn điệu âm nhạc;
  • Điệu múa, vở diễn, nghi lễ và các trò chơi;
  • Sản phẩm nghệ thuật đồ hoạ, hội hoạ, điêu khắc, nhạc cụ, hình mẫu kiến trúc và các loại hình nghệ thuật khác được thể hiện dưới bất kỳ hình thức vật chất nào.

3. Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian

  • Tổ chức cá nhân khi sử dụng tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian phải dẫn chiếu xuất xứ của loại hình tác phẩm đó và bảo đảm giữ gìn giá trị đích thực của tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian.
  • Thời hạn bảo hộ quyền công bố và các quyền tài sản đối với các loại hình tác phẩm được quy định tại Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ, trong đó không quy định về tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian.
  • Như vậy, tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian không có thời hạn bảo hộ, bởi lẽ tác phẩm được lưu truyền bằng miệng, từ thế hệ này sang thế hệ khác và có nhiều dị bản, không thể biết chính xác tác phẩm công bố từ khi nào và cũng không thể bảo hộ tính nguyên gốc của tác phẩm. Chủ sở hữu tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian không xác định rõ, họ có thể là cộng đồng tập thể một địa phương, một làng nghề, một nhóm nghệ nhân lưu giữ tư liệu về tác phẩm hoặc là công chúng. Khi sử dụng tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian cũng giống như sử dụng tác phẩm thuộc về công chúng, mặc dù không phải xin phép ai nhưng phải có trích dẫn nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đảm bảo những giá trị đích thực của tác phẩm.
  • Trên đây là nội dung Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuận dân gian Công ty Luật TNHH Thịnh Trí gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.