Trang chủ / Thừa phát lại

Thừa phát lại


Thỏa thuận về việc tổ chức thi hành án
092021

Thỏa thuận về việc tổ chức thi hành án

Thẩm quyền tổ chức thi hành án của Thừa phát lại
092021

Thẩm quyền tổ chức thi hành án của Thừa phát lại

Phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xác minh điều kiện thi hành án
092021

Phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xác minh điều kiện thi hành án

Ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án
092021

Ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án

Sử dụng kết quả xác minh điều kiện thi hành án
092021

Sử dụng kết quả xác minh điều kiện thi hành án

Bảo mật thông tin xác minh điều kiện thi hành án (Điều 47 NĐ số: 08/2020/NĐ-CP )
092021

Bảo mật thông tin xác minh điều kiện thi hành án (Điều 47 NĐ số: 08/2020/NĐ-CP )

Từ chối cung cấp thông tin
092021

Từ chối cung cấp thông tin

Thỏa thuận về xác minh điều kiện thi hành án
092021

Thỏa thuận về xác minh điều kiện thi hành án

Thẩm quyền, phạm vi xác minh điều kiện thi hành án
092021

Thẩm quyền, phạm vi xác minh điều kiện thi hành án

Thông báo kết quả tống đạt
092021

Thông báo kết quả tống đạt

Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài
092021

Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự
092021

Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự

Thẩm quyền, phạm vi tống đạt của Thừa phát lại (Điều 32 NĐ số: 08/2020/NĐ-CP )
092021

Thẩm quyền, phạm vi tống đạt của Thừa phát lại (Điều 32 NĐ số: 08/2020/NĐ-CP )

Cấp bản sao vi bằng
092021

Cấp bản sao vi bằng

Sửa lỗi kỹ thuật vi bằng
092021

Sửa lỗi kỹ thuật vi bằng

Hình thức và nội dung chủ yếu của vi bằng
092021

Hình thức và nội dung chủ yếu của vi bằng

Thủ tục lập vi bằng
092021

Thủ tục lập vi bằng

Thỏa thuận về việc lập vi bằng
092021

Thỏa thuận về việc lập vi bằng

Các trường hợp không được lập vi bằng
092021

Các trường hợp không được lập vi bằng

Thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng, giá trị pháp lý của vi bằng (Điều 36 Nghị Định số: 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại)
092021

Thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng, giá trị pháp lý của vi bằng (Điều 36 Nghị Định số: 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại)

Tranh chấp về hiện trạng nhà giữa bên thuê và bên cho thuê khi trả lại nhà
092020

Tranh chấp về hiện trạng nhà giữa bên thuê và bên cho thuê khi trả lại nhà

 

Gọi Hotline: 1800 63 65

Để được tư vấn miễn phí