Trang chủ / Hòa giải thương mại

Hòa giải thương mại


Tôi được trúng thầu buổi đấu giá bán tài sản là căn nhà và đất tại Hóc Môn. Tôi đã đóng tiền mua căn nhà đầy đủ theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá năm 2019, được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở đối với căn nhà nêu trên, nhưng căn nhà thì tôi không được nhận vì chủ nhà không đồng ý giao.
122020

Tôi được trúng thầu buổi đấu giá bán tài sản là căn nhà và đất tại Hóc Môn. Tôi đã đóng tiền mua căn nhà đầy đủ theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá năm 2019, được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở đối với căn nhà nêu trên, nhưng căn nhà thì tôi không được nhận vì chủ nhà không đồng ý giao.

Công ty A ký hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty B ngày 03/12/2018. Trong hợp đồng có thỏa thuận: “ Trường hợp có tranh chấp phát sinh, trước tiên hai bên cùng thương lượng trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Nếu hai bên không thỏa thuận được thì vấn đề được chuyển đến trung tâm trọng tài kinh tế tại Việt Nam để giải quyết.”
112020

Công ty A ký hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty B ngày 03/12/2018. Trong hợp đồng có thỏa thuận: “ Trường hợp có tranh chấp phát sinh, trước tiên hai bên cùng thương lượng trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Nếu hai bên không thỏa thuận được thì vấn đề được chuyển đến trung tâm trọng tài kinh tế tại Việt Nam để giải quyết.”

Xin hỏi hòa giải thương mại là gì? Chúng tôi có ký với nhau hợp đồng mua bán nhà, nay phát sinh tranh chấp có được hòa giải thương mại không?
102020

Xin hỏi hòa giải thương mại là gì? Chúng tôi có ký với nhau hợp đồng mua bán nhà, nay phát sinh tranh chấp có được hòa giải thương mại không?

 

Gọi Hotline: 1800 63 65

Để được tư vấn miễn phí