Trang chủ / Luật Sư

1. Tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền - lợi ích hợp pháp cho thân chủ trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính, lao động,...
2. Tư vấn đầu tư và thực hiện các dịch vụ thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp,... Tư vấn pháp lý dự án bất động sản.
3. Tư vấn và thực hiện các dịch vụ nhà đất, xin cấp giấy chứng nhận, chuyển nhượng, tặng cho, giấy phép xây dựng, hoàn thành công trình.
4. Tư vấn pháp luật về thuế, báo cáo, quyết toán thuế,...
5. Tư vấn thường xuyên tư vấn theo vụ việc cho các tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực pháp lý.
6. Tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến Việt kiều và người nước ngoài.