Trang chủ / Quản tài viên

Quản tài viên


Hiện Quản tài viên A đang là người được Tòa án chỉ định là người quản lý, thanh lý tài sản của Công ty tôi. Tuy nhiên, ông A đã lợi dụng việc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, tiết lộ thông tin về công ty và gây thiệt hại cho công ty chúng tôi. Luật sư cho tôi hỏi bây giờ tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi cho công ty?
092020

Hiện Quản tài viên A đang là người được Tòa án chỉ định là người quản lý, thanh lý tài sản của Công ty tôi. Tuy nhiên, ông A đã lợi dụng việc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, tiết lộ thông tin về công ty và gây thiệt hại cho công ty chúng tôi. Luật sư cho tôi hỏi bây giờ tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi cho công ty?

Bị truy tố về tội cố ý gây thương tích có bị thu hồi lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên hay không?
092020

Bị truy tố về tội cố ý gây thương tích có bị thu hồi lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên hay không?

Không muốn tham gia làm quản tài viên trong vụ việc phá sản
092020

Không muốn tham gia làm quản tài viên trong vụ việc phá sản

 

Gọi Hotline: 1800 63 65

Để được tư vấn miễn phí