Trang chủ / Xử lý rủi ro hoạt động cho vay Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Xử lý rủi ro hoạt động cho vay Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

22/05/2023


Ngày 15/5/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 03/2023/TT-BKHCN hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

Theo Thông tư, doanh nghiệp vay vốn tại Quỹ có tài sản bảo đảm theo quy định gặp rủi ro, Quỹ được quyền chủ động xử lý tài sản bảo đảm theo thỏa thuận với doanh nghiệp và quy định của pháp luật để thu hồi vốn.

Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm dùng để bù đắp chi phí xử lý tài sản bảo đảm; hoàn trả nợ gốc, nợ lãi cho Quỹ.

Doanh nghiệp vay vốn tại Quỹ mà tài sản bảo đảm có mua bảo hiểm, nếu bị tổn thất thì xử lý theo hợp đồng bảo hiểm. Khoản tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm dùng để hoàn trả nợ gốc, nợ lãi cho Quỹ.

Xử lý rủi ro hoạt động cho vay Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Xử lý rủi ro hoạt động cho vay Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Ảnh minh họa).

Doanh nghiệp vay vốn tại Quỹ bị phá sản thì thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Các trường hợp được xem xét xử lý rủi ro bao gồm:

- Doanh nghiệp thiệt hại về tài sản, tài chính do thiên tai.

- Doanh nghiệp gặp rủi ro trong trường hợp:

    Chủ doanh nghiệp tư nhân và chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị mất năng lực hành vi dân sự, mất tích, bị chết, không còn tài sản để trả nợ.

    Doanh nghiệp đã dừng hoạt động, không còn tài sản và khả năng tài chính để trả nợ;

    Doanh nghiệp gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bao gồm cả việc gặp tai nạn bất ngờ, rủi ro chính trị, thay đổi chính sách của Nhà nước làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến thua lỗ, tình hình tài chính khó khăn, không có khả năng hoặc không trả được nợ (gốc, lãi).

- Doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính dẫn đến chưa có khả năng trả được nợ hoặc không trả được nợ.

- Doanh nghiệp đã hoàn thành việc phá sản theo quy định hiện hành.

Thông tư 03/2023/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.