Trang chủ / Vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam không cần mua bảo hiểm tài sản

Vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam không cần mua bảo hiểm tài sản

16/11/2023


Đây là một trong những điểm mới về vay vốn đầu tư theo Nghị định 78/2023/NĐ-CP vừa được chính ban hành ngày 07/11/2023.

Trước đây, doanh nghiệp vay tín dụng đầu tư của Nhà nước theo Nghị định 32/2017/NĐ-CP quy định phải mua bảo hiểm tài sản tại một doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản bảo đảm tiền vay.

Tuy nhiên, theo quy định mới tại Nghị định 78/2023, quy định phải mua bảo hiểm tài sản bảo đảm tiền vay đã được bãi bỏ. Doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam không cần phải mua bảo hiểm khoản vay.

Vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam không cần mua bảo hiểm tài sản

Vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam không cần mua bảo hiểm tài sản (Ảnh minh họa).

Nghị định 78 sửa đổi nhiều nội dung tạo điều kiện thuận lợi, mở rộng cơ hội vay vốn cho các chủ đầu tư dự án thuộc Danh mục vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Điều 6 Nghị định 32/2017 như sau:

- Khách hàng có dự án đầu tư xin vay vốn được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định, đánh giá là dự án hiệu quả; có khả năng tài chính để trả nợ tại thời điểm xem xét, quyết định cho vay.

Trước đây: Dự án đầu tư xin vay vốn được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định, đánh giá là dự án hiệu quả, có khả năng trả được nợ vay.

- Vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư của dự án (không gồm vốn lưu động), mức cụ thể do Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, quyết định phù hợp với khả năng tài chính của chủ đầu tư và phương án trả nợ.

Trước đây: Quy định về việc loại trừ điều kiện này với các dự án đặc biệt do Thủ tướng quyết định.

- Khách hàng không có nợ xấu tại thời điểm Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, quyết định cho vay.

Trước đó: Khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng tại thời điểm Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét cho vay, giải ngân vốn vay.

- Bỏ điều kiện phải thực hiện chế độ hạch toán kế toán, báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

Theo đó, doanh nghiệp không hạch toán, báo cáo tài chính và kiểm toán hằng năm vẫn được xem xét vay tín dụng đầu tư của nhà nước.

Nghị định 78/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22/12/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.