Trang chủ / Từ ngày 15/8/2023, người dân được đăng ký xe tại nơi tạm trú

Từ ngày 15/8/2023, người dân được đăng ký xe tại nơi tạm trú

13/07/2023


Tại Thông tư 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023, Bộ Công an đã có quy định mới về việc đăng ký xe tại nơi tạm trú.

Trước đây, người dân chỉ được đăng ký xe tại nơi đăng ký thường trú. Tuy nhiên theo quy định mới tại Thông tư 24, chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi đăng ký thường trú, tạm trú tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó.

Người dân được đăng ký xe tại nơi tạm trú từ ngày 15/8/2023​

Người dân được đăng ký xe tại nơi tạm trú từ ngày 15/8/2023 (Ảnh minh họa).

Cơ quan đăng ký xe quy định tại Thông tư này bao gồm:

- Cục Cảnh sát giao thông đăng ký xe của Bộ Công an; xe ô tô của các cơ quan, tổ chức quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này; xe ô tô của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và xe ô tô của người nước ngoài làm việc trong cơ quan đó.

- Phòng Cảnh sát giao thông đăng ký các loại xe sau đây:

    Xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe ô tô (gọi chung là xe ô tô) của tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú tại quận, thành phố; thành phố, huyện, thị xã thuộc tỉnh nơi Phòng Cảnh sát giao thông đặt trụ sở;

    Xe ô tô đăng ký biển số trúng đấu giá; đăng ký xe lần đầu đối với xe có nguồn gốc tịch thu theo quy định của pháp luật và xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên của tổ chức, cá nhân tại địa phương;

    Xe ô tô; xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe mô tô (gọi chung là xe mô tô) của tổ chức, cá nhân nước ngoài, kể cả cơ quan lãnh sự tại địa phương.

- Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố (Công an cấp huyện) đăng ký các loại xe: ô tô; mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương.

- Công an xã, phường, thị trấn (Công an cấp xã) thực hiện đăng ký xe như sau:

    Công an cấp xã của các huyện, thị xã thuộc thành phố đăng ký xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương;

    Công an cấp xã của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (trừ Công an cấp xã nơi Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện, thị xã, thành phố đặt trụ sở) có số lượng đăng ký mới từ 150 xe /năm trở lên (trung bình trong 03 năm gần nhất) thực hiện đăng ký xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương.

Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực từ 15/8/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.