Trang chủ / Từ 15/9/2023, cảnh sát giao thông được dừng xe trong 4 trường hợp

Từ 15/9/2023, cảnh sát giao thông được dừng xe trong 4 trường hợp

07/09/2023


Đây là nội dung quy định tại Thông tư 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông.

Điều 16 Thông tư này quy định, cán bộ Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện trong các trường hợp:

- Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua các phương tiện, thiết bị nghiệp vụ phát hiện, thu thập được hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác;

- Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông; kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đã được cấp có thẩm quyền ban hành;

- Có văn bản đề nghị của Phó Thủ trưởng, Thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về việc dừng phương tiện giao thông. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể về thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp;

- Có tin báo, kiến nghị, phản ánh, tố giác của cá nhân, tổ chức về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Từ 15/9/2023, cảnh sát giao thông được dừng xe trong 4 trường hợp

Cảnh sát giao thông được dừng xe trong 4 trường hợp tại Thông tư 32 (Ảnh minh họa).

Việc dừng phương tiện giao thông phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- An toàn và đúng quy định của pháp luật, không gây cản trở đến hoạt động giao thông;

- Khi đã dừng phương tiện giao thông thì phải thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Thông tư 32/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.