Trang chủ / Từ 15/8/2023, xin cấp lại giấy đăng ký xe bị mất sẽ lâu hơn trước

Từ 15/8/2023, xin cấp lại giấy đăng ký xe bị mất sẽ lâu hơn trước

17/07/2023


Thời gian cấp lại giấy đăng ký xe bị mất được thay đổi tại Thông tư 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ Công an về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

  Trước đây, khoản 5 Điều 4 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định thời hạn giải quyết thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất là không quá 30 ngày, kể từ ngày cơ quan đăng ký nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Tuy nhiên theo quy định mới tại Thông tư 24 năm 2023, thời hạn giải quyết thủ tục này sẽ lâu hơn do cần thực hiện xác minh việc mất chứng nhận đăng ký xe.

  Khoản 2 Điều 7 Thông tư 24 quy định, thời hạn xác minh việc mất chứng nhận đăng ký xe khi giải quyết thủ tục cấp lại chứng nhận đăng ký xe là 30 ngày; trong đó, thời hạn xác minh không tính vào thời hạn giải quyết cấp lại chứng nhận đăng ký xe.

  Sau khi đã xác minh thông tin chính xác, cơ quan đăng ký xe sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký xe trong thời gian không quá 02 ngày làm việc.

  Như vậy theo quy định mới, thời gian cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất có thể kéo dài thêm 02 ngày so với trước đây.

ừ 15/8/2023, xin cấp lại giấy đăng ký xe bị mất sẽ lâu hơn trước

Từ 15/8/2023, xin cấp lại giấy đăng ký xe bị mất sẽ lâu hơn trước (Ảnh minh họa).

  Theo Điều 18, thủ tục cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe thực hiện như sau:

  - Thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình:

    + Chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe và gửi đính kèm bản quét (scan) bản chà số máy, số khung theo quy định trên cổng dịch vụ công;

    + Sau khi kiểm tra hồ sơ xe đảm bảo hợp lệ, cơ quan đăng ký xe gửi thông báo cho chủ xe để nộp lệ phí đăng ký xe, phí dịch vụ bưu chính công ích trên cổng dịch vụ công để trả kết quả đăng ký xe theo quy định;

    + Chủ xe nhận chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe theo quy định từ dịch vụ bưu chính công ích.

  - Thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần:

    + Chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe và nộp lệ phí theo quy định; chủ xe không phải mang xe đến để kiểm tra (trừ xe cải tạo, thay đổi màu sơn);

    + Sau khi kiểm tra hồ sơ xe đảm bảo hợp lệ, cơ quan đăng ký xe thực hiện cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe theo quy định; chủ xe nhận kết quả đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ dịch vụ bưu chính công ích.

  Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.