Trang chủ / Từ 15/8/2023, không yêu cầu hộ chiếu phải còn thời hạn 6 tháng khi xuất cảnh

Từ 15/8/2023, không yêu cầu hộ chiếu phải còn thời hạn 6 tháng khi xuất cảnh

19/07/2023


Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 23/2023/QH15.

Trước đây, Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 yêu cầu công dân Việt Nam khi di chuyển ra nước ngoài phải có giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng, trong đó hộ chiếu phải còn hạn sử dụng từ đủ 06 tháng trở lên.

Tuy nhiên tại Luật sửa đổi 2023, quy định công dân phải có hộ chiếu còn hạn sử dụng từ đủ 06 tháng trở lên khi xuất cảnh đã bị bãi bỏ. Thay vào đó chỉ cần có giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng là được.

Từ 15/8/2023, không yêu cầu hộ chiếu phải còn thời hạn 6 tháng khi xuất cảnh

Từ 15/8/2023, không yêu cầu hộ chiếu phải còn thời hạn 6 tháng khi xuất cảnh (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, Luật sửa đổi Luật Xuất nhập cảnh 2023 còn bổ sung nhiều quy định mới đáng chú ý như:

- Bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử tại cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của Bộ Công an đối với thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, báo mất hộ chiếu phổ thông, khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông.

- Trường hợp đã quá 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận hộ chiếu và không có thông báo bằng văn bản về lý do chưa nhận thì hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã cấp.

Luật sửa đổi Luật Xuất nhập cảnh có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.