Trang chủ / Từ 15/11/2020, ở TP.HCM không đeo khẩu trang bị phạt đến 3 triệu

Từ 15/11/2020, ở TP.HCM không đeo khẩu trang bị phạt đến 3 triệu

16/11/2020


Kể từ ngày 15/11/2020, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành chính thức có hiệu lực sẽ áp dụng các mức phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, điểm a khoản 1 của Nghị định này chỉ rõ: 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế;

Một trong những biện pháp bảo vệ cá nhân trong bối cảnh có dịch bệnh Covid-19 là đeo khẩu trang. Trong khi đó, theo Thông báo số 367/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 21/10/2020, người dân ở  TP. Hồ Chí Minh phải thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng như một biện pháp bảo vệ cá nhân.

Như vậy, từ 15/11/2020, người dân  ở TP. Hồ Chí Minh không đeo khẩu trang ở những nơi công cộng sẽ bị phạt từ 01 - 03 triệu đồng (trước đây chỉ bị phạt từ 100.000 - 300.000 đồng).