Trang chủ / Từ 01/7/2022 cấp hộ chiếu theo mẫu mới có gắn chip

Từ 01/7/2022 cấp hộ chiếu theo mẫu mới có gắn chip

07/06/2022


Khoản 2 Điều 6 Luật Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam (gọi tắt là Luật Xuất, nhập cảnh), hiện có hai loại hộ chiếu là hộ chiếu gắn chip điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử.

Ngoài ra Thông tư số 73/2021/TT-BCA, Bộ Công an đã chính thức ban hành mẫu hộ chiếu trong đó có mẫu hộ chiếu gắn chip mới. Và khoản 2, khoản 3 Điều 6 của Thông tư 73 này có quy định như sau:

    2. Các ấn phẩm trắng hộ chiếu, giấy thông hành đã cung cấp cho các cơ quan trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa cấp hết thì được tiếp tục sử dụng, chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2022 phải thực hiện thống nhất theo mẫu hộ chiếu, giấy thông hành quy định tại Thông tư này.

    3. Hộ chiếu, giấy thông hành đã được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2022 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu, giấy thông hành.

Từ ngày 01/01/2022, mẫu hộ chiếu, giấy thông hành phải được cấp theo mẫu mới có gắn chip hoặc không có gắn chip theo biểu mẫu ban hành kèm Thông tư 73 này.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thực tế, đến thời điểm hiện tại mới chỉ cấp hộ chiếu không gắn chip mà chưa triển khai cấp hộ chiếu gắn chip cho công dân. Tại Báo điện tử Chính phủ, Bộ Công an cho biết từ 01/7/2022 sẽ cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho người dân trong đó có mẫu hộ chiếu có gắn chip.

Mẫu hộ chiếu mới gồm các nội dung:

- Mặt ngoài in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu, nếu có gắn chip thì còn có biểu tượng chip điện tử.

- Các trang trong hộ chiếu có hình cảnh đẹp đất nước, di sản văn hoá Việt Nam, hoạ tiết trống đồng.

- Sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt.

- Chip điện tử đặt trong bìa sau của hộ chiếu có gắn chip điện tử…