Trang chủ / Từ 01/01/2024, chỉ tuyển người nước ngoài khi không tuyển được lao động Việt Nam

Từ 01/01/2024, chỉ tuyển người nước ngoài khi không tuyển được lao động Việt Nam

22/09/2023


Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nhắc đến tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng người Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Cụ thể, tại khoản khoản 2 Điều 1 Nghị định sửa đổi có nêu rõ từ ngày 01/01/2024, sau khi không tuyển được người lao động Việt Nam vào các vị ví tuyển dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Tức, từ ngày 01/01/2024, người sử dụng lao động chỉ tuyển người nước ngoài nếu không tuyển được người lao động Việt Nam.

Chỉ tuyển người nước ngoài khi không tuyển được lao động Việt Nam

Chỉ tuyển người nước ngoài khi không tuyển được lao động Việt Nam (Ảnh minh họa).

Nghị định này cũng nêu rõ, việc thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài được thực hiện trên:

- Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm); hoặc

- Cổng thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập.

Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm:

- Vị trí và chức danh công việc;

- Mô tả công việc;

- Số lượng;

- Yêu cầu về trình độ;

- Kinh nghiệm;

- Mức lương;

- Thời gian và địa điểm làm việc.

Ngoài ra, Nghị định 70 năm 2023 của Chính phủ còn sửa đổi điều kiện đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trong đó, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ở vị trí chuyên gia phải thuộc một trong các trường hợp:

- Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

(Trước đây yêu cầu có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc tại Việt Nam).

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm và chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Nghị định 70/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 18/9/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.