Trang chủ / Trình tự thành lập, mở rộng cụm công nghiệp từ 01/5/2024

Trình tự thành lập, mở rộng cụm công nghiệp từ 01/5/2024

18/03/2024


Ngày 15/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Theo đó, Điều 10 quy định về trình tự thành lập, mở rộng cụm công nghiệp như sau:

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đầu tiên của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo rộng rãi việc tiếp nhận hồ sơ trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo.

Trình tự thành lập, mở rộng cụm công nghiệp từ 01/5/2024

Trình tự thành lập, mở rộng cụm công nghiệp từ 01/5/2024 (Ảnh minh họa).

Sau đó, trong 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp lập 02 bộ hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp kèm tệp tin điện tử, gửi Sở Công Thương để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định.

Trong 25 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Sở Công Thương hoàn thành thẩm định, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh việc thành lập, mở rộng cụm công nghiệp.

Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập, mở rộng cụm công nghiệp.

Nghị định 32/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.