Trang chủ / Triển khai gói 120.000 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội

Triển khai gói 120.000 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội

10/04/2023


Nội dung này được nêu tại Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại, trong đó chủ lực là 04 ngân hàng thương mại Nhà nước gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam triển khai gói tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng cho vay đối với chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, cơ quan liên quan xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí được thụ hưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Triển khai gói 120.000 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội

Triển khai gói 120.000 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021/TT-NHNN về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp theo hướng tăng cường minh bạch, kiểm soát chặt chẽ rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, góp phần phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Đặc biệt, tiếp tục khuyến khích các tổ chức tín dụng giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp.

Nghị quyết số 50/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 08/4/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.