Trang chủ / TP. HCM: Doanh nghiệp phải cập nhật số CCCD của lao động cho BHXH

TP. HCM: Doanh nghiệp phải cập nhật số CCCD của lao động cho BHXH

14/09/2022


Ngày 27/8/2022, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 4887/BHXH-CNTT về việc cập nhật bổ sung số Căn cước công dân (CCCD)/mã định danh cá nhân của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội (BHXH) quản lý và cài đặt, sử dụng ứng dụng VSSID.

Hướng tới mục tiêu từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp giấy tờ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng CCCD, BHXH Thành phố đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau: 

- Nhận danh sách tham gia BHXH, BHYT từ cơ quan BHXH chậm nhất ngày 10/9/2022 gồm:

    Mẫu 01: Danh sách người đã được cơ quan BHXH đồng bộ với CSDL quốc gia về dân cư và sử dụng CCCD khi đi khám chữa bệnh thay thế thẻ BHYT.

    Mẫu 02: Danh sách người chưa khớp với CSDL quốc gia về dân cư và người tham gia chưa có số định danh cá nhân/CCCD. 

- Sau khi tiếp nhận 02 danh sách, đơn vị thực hiện: 

    Đối với danh sách Mẫu 01:

In Mẫu 01 và yêu cầu người tham gia kiểm tra thông tin. Trường hợp thông tin khớp đúng thì ký xác nhận vào cột 9. Gửi bản giấy về cơ quan BHXH trước ngày 30/9/2022. Trường hợp sai thông tin thì ghi chú thông tin bị sai vào vào cột 9, đồng thời lập hồ sơ điều chỉnh thông tin sai gửi về cơ quan BHXH.

Thông báo cho người tham gia có tên trong danh sách biết việc có thể sử dụng thẻ CCCD khi đi khám chữa bệnh BHYT thay thế thẻ BHYT. 

    Đối với danh sách Mẫu 02:

In Mẫu 02 và yêu cầu người tham gia kê khai thông tin vào cột 10 đến cột 13, sau đó ký xác nhận ở cột 14 và gửi về cơ quan BHXH trước ngày 30/9/2022.

Sau khi xác nhận thông tin, đơn vị lập mẫu D02-LT/mẫu D03-TS kèm mẫu TK1 và bản photo định danh cá nhân/CCCD gửi đến cơ quan BHXH theo phiếu giao nhận hồ sơ số 608 qua hình thức giao dịch điện tử hoặc dịch vụ bưu chính công ích trước 30/9/2022.

TP. HCM: Doanh nghiệp phải cập nhật số CCCD của lao động cho BHXH

TP. HCM: Doanh nghiệp phải cập nhật số CCCD của lao động cho BHXH (Ảnh minh họa).

    Đối với cả 02 danh sách:

Trường hợp người tham gia chưa đăng ký VSSID thì thực hiện theo Phụ lục 01 (đính kèm).

Trường hợp người tham gia đã đăng ký VSSID thì hướng dẫn đăng nhập vào cổng Dịch vụ công của BHXH, kiểm tra thông tin tài khoản, nếu thiếu địa chỉ email thì cập nhật bổ sung cho cơ quan BHXH theo Phụ lục 02 để hoàn thiện thông tin tài khoản VSSID. 

Nguồn Luật Việt Nam.