Trang chủ / Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Nghị định 44 giảm VAT

Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Nghị định 44 giảm VAT

03/07/2023


Ngày 30/6/2023, Công văn 3431/TCHQ-TXNK đã được ban hành. Tại Công văn này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Nghị định 44/2023/NĐ-CP về giảm thuế giá trị gia tăng từ 01/7/2023.

Theo đó, về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại Công văn này như sau:

- Giảm 2% thuế giá trị gia tăng với nhóm hàng hoá đang áp mức 10% còn 8% trừ nhóm hàng hoá: Viễn thông, công nghệ thông tin, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, khai khoáng, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Các mặt hàng không được giảm thuế giá trị gia tăng được quy định tại phụ lục I, II và III của Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Nghị định 44 giảm VAT

Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Nghị định 44/2023/NĐ-CP (Ảnh minh hoạ).

Về danh mục hàng hoá không được giảm thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau: Với mã số HS ở cột 10 phụ lục I, cột 10 Phần A và cột 4 phần B phụ lục III chỉ được sử dụng để tra cứu. Việc xác định mã số HS với hàng hoá thực tế nhập khẩu phải thực hiện theo quy định về phân loại hàng hoá của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn Luật này.

- Các dòng có ký hiệu * ở cột 10 phụ lục I, cột 10 phần A và cột 4 phần B phụ lục III, khai mã HS theo thực tế hàng hoá nhập khẩu.

Về việc khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS:

- Chọn đúng mã VB205 để khai báo thuế giá trị gia tăng 8%. Tuy nhiên, mã này không áp dụng với đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 0%, 5% và 10%,

Tuy nhiên, việc giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8%, khai báo mã VB205 chỉ áp dụng với tờ khai hải quan đăng ký từ thời điểm 0h ngày 01/7/2023 tương ứng với chỉ tiêu ngày đăng ký trên mặt tờ khai hải quan.

Nếu tờ khai hải quan đăng ký trước thời điểm nêu trên thì không áp dụng thuế suất giá trị gia tăng 8% (khai báo mã VB205).

Nguồn Luật Việt Nam.