Trang chủ / Tội thao túng thị trường chứng khoán bị xử phạt như thế nào?

Tội thao túng thị trường chứng khoán bị xử phạt như thế nào?

30/03/2022


Chứng khoán là một kênh đầu tư hấp dẫn, đang ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm của người dân. Lợi dụng điều này, có không ít trường hợp công ty phát hành chứng khoán tự tạo ra cung cầu giả trên thị trường để trục lợi.

Tại Điều 211 Bộ luật Hình sự 2015, người nào thực hiện một trong các hành vi “thao túng thị trường chứng khoán” mà thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng đến dưới 1.5 tỷ đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 01 tỷ đồng đến dưới 03 tỷ đồng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội thao túng thị trường chứng khoán.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hình phạt áp dụng cụ thể như sau:

Hình phạt chính:

- Khung hình phạt 01:

Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 02 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm nếu thực hiện một trong các hành vi nêu trên mà:

+ Thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng; hoặc

+  Gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 01 tỷ đồng đến dưới 03 tỷ đồng.

- Khung hình phạt 02:

Phạt tiền từ 02 đến 04 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm nếu thuộc một trong các trường hợp:

+ Có tổ chức;

+ Thu lợi bất chính 1,5 tỷ đồng trở lên;

+ Gây thiệt hại cho nhà đầu tư 03 tỷ đồng trở lên;

+ Tái phạm nguy hiểm.

Hình phạt bổ sung:

- Bị phạt tiền từ 50 đến 250 triệu đồng;

- Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 đến 05 năm.