Trang chủ / Tôi muốn hỏi hành động livestream của người xem trong rạp phim có vi phạm bản quyền phim ảnh không? Nếu có sẽ bị xử lý như thế nào?

Tôi muốn hỏi hành động livestream của người xem trong rạp phim có vi phạm bản quyền phim ảnh không? Nếu có sẽ bị xử lý như thế nào?

26/10/2021


- Thứ nhất, livestream phát tán trên các trang mạng xã hội là hành vi vi phạm quyền tác giả. Căn cứ theo khoản 3 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về hành vi xâm phạm quyền tác giả như sau: “Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả”). Hành vi phát tán nêu trên không được sự đồng ý của nhà sản xuất phim và tác giả, có thể gây ra hậu quả kinh tế nghiêm trọng cho đoàn làm phim. Vì thế, hành động ấy sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý.

  - Thứ hai, biện pháp xử lý như sau:

  Về mức phạt, Điều 28 Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định về hành vi xâm phạm quyền phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao bản ghi âm, ghi hình như sau:

"1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao bản ghi âm, ghi hình dưới hình thức điện tử, trên môi trường Internet và kĩ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.”

  Đối với hành vi livestream nhằm mục đích thương mại, Điều 29 Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định:

"1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại trong nhà hàng, cơ sở lưu trú du lịch, cửa hàng, siêu thị mà không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng mà không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định;

b) Sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại trong lĩnh vực hàng không, giao thông công cộng và các hoạt động kinh doanh thương mại khác mà không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu theo quy định.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại trong cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ bưu chính viễn thông, môi trường kỹ thuật số mà không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  Buộc dỡ bỏ bản sao bản ghi âm, ghi hình dưới hình thức điện tử, trên môi trường Internet và kỹ thuật số đối với hành vi quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.