Trang chủ / Tọa đàm “Bảo hộ bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường truyền thông đa phương tiện”

Tọa đàm “Bảo hộ bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường truyền thông đa phương tiện”

13/05/2020


Giao lưu tọa đàm “Bảo hộ bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường truyền thông đa phương tiện”. Hệ thống Luật Thịnh Trí hân hạnh cùng Đoàn Khối Dân Chính Đảng TP.HCM thực hiện chương trình này.

Giao lưu tọa đàm “Bảo hộ bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường truyền thông đa phương tiện”.
Hệ thống Luật Thịnh Trí hân hạnh cùng Đoàn Khối Dân Chính Đảng TP.HCM thực hiện chương trình này.