Trang chủ / Thủ tục đăng ký biến động đất đai

Thủ tục đăng ký biến động đất đai

19/10/2021


Tùy theo tính chất và từng vụ việc liên quan đến hồ sơ. Thời gian dao động từ 05 ngày đến 30 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ hợp lệ.

Thời gian thực hiện việc đăng ký biến động đất đai:

Tùy theo tính chất và từng vụ việc liên quan đến hồ sơ. Thời gian dao động từ 05 ngày đến 30 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ thực hiện việc đăng ký biến động đất đai:

Thành phần hồ sơ gồm như sau: 

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Bản vẽ sơ đồ nhà đất hoặc công trình xây dựng gắn liền với quyền sử dụng đất trong trường hợp người sử dụng đất muốn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động: hợp đồng tặng cho, hợp đông chuyển nhượng, văn bản khai nhận di sản thừa kế, văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, văn bản thỏa thuận tài sản chung hoặc riêng của vợ chồng.
 • Giấy ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ được ủy quyền).
 • Các giấy tờ tuy thân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và các giấy tở khác liên quan đến việc đăng ký biến động.
 • Tờ khai thuế phi nông nghiệp, biên lai thu thuế phi nông nghiệp gần nhất và các văn bản khác theo yêu cầu của cơ quan thụ lý hồ sơ.

Trình tự nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai.

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký biến động tại văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, tỉnh.

 • Người có trách nhiệm nộp hồ sơ: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ
 • Nơi nộp hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì người có trách nhiệm nộp hồ sơ nộp hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cụ thể như sau:
 • Văn phòng đăng ký đất đai;
 • Nơi chưa có văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam;
 • Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ,UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Đơn đăng ký biến động đất đai

Đơn đăng ký biến động đất đai

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung để hoàn thiện, trường hợp hồ sơ đầy đủ thì ghi phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả hồ sơ.

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai, hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đất đai sau đây:

 • Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính phải nộp, các nghĩa vụ tài chính bao gồm:
 • Nộp lệ phí trước bạ khi thực hiện việc đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Nộp thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp người bán phải đóng thuế.
 • Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai xác cập nhật thông tin vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Bước 4: Trả kết quả hồ sơ

  Người nộp hồ sơ nhận kết quả trực tiếp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai theo thời gian đã hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, trường hợp nộp hồ sơ ở Ủy Ban Nhân Dân xã thì nhận hồ sơ tại Ủy Ban Nhân Dân  xã.

Chi phí phát sinh đối với trường hợp đăng ký biến động đất đai:

 • Việc đăng ký biến động đất thực hiện đối với khá nhiều trường hợp, mỗi một trường hợp hợp sẽ có các chi phí phát sinh khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản việc đăng ký biến động đất đai sẽ có các chi phí chính như sau:
 • Thuế thu nhập cá nhân: 2% tính theo khoản thu nhập của cá nhân có được (thường là giá ghi trên hợp đồng);
 • Lệ phí trước bạ: 0,5% được tính dựa trên so sánh giữa giá bán ghi trên hợp đồng với giá của nhà nước quy định tính theo giá đất cụ thể của bảng giá đất. Giá nào cao hơn thì sẽ áp giá đó để tính lệ phí trước bạ;
 • Và một số chi phí phát sinh khác như: phí công chứng, phí thẩm định hồ sơ, phí địa chính đo đạc, phí đăng ký biến động…