Trang chủ / Thời gian thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh

Thời gian thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh

15/01/2024


Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 3 Nghị định 96 quy định thời gian, nội dung thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh như sau:

- Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với bác sỹ là 12 tháng, trong đó có:

    + 09 tháng thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh;

    + 03 tháng thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu.

- Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với y sỹ là 09 tháng, trong đó có:

    + 06 tháng thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh;

    + 03 tháng thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu.

Thời gian thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh

Thời gian thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh (Ảnh minh họa).

- Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y là 06 tháng, trong đó có:

    + 05 tháng thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh;

    + 01 tháng thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu.

- Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với dinh dưỡng lâm sàng là 06 tháng.

- Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với cấp cứu viên ngoại viện là 06 tháng, trong đó có:

    + 03 tháng thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về cấp cứu ngoại viện;

    + 03 tháng thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng.

- Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với tâm lý lâm sàng là 09 tháng.

Trong quá trình thực hành phải lồng ghép nội dung hướng dẫn các quy định pháp luật về khám, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề.

Căn cứ phạm vi hành nghề do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và các quy định về thời gian thực hành, cơ sở hướng dẫn thực hành xây dựng nội dung thực hành cụ thể đối với từng chức danh chuyên môn mà cơ sở dự kiến tổ chức hướng dẫn thực hành.

Nguồn Luật Việt Nam.