Trang chủ / Thí điểm nộp thuế điện tử với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Thí điểm nộp thuế điện tử với hàng hóa xuất, nhập khẩu

01/03/2023


Ngày 18/01/2023, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 101/QĐ-TCHQ phê duyệt Đề án "Thí điểm nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán".

Theo Đề án, việc thí điểm nộp thuế điện tử với hàng hóa xuất, nhập khẩu giúp người nộp thuế được đơn giản hóa thủ tục nộp thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp, mở thêm kênh thanh toán cho người nộp thuế.

Người nộp thuế được chủ động nộp tiền tại bất kỳ nơi nào có internet, vào mọi lúc, mọi nơi, bằng mọi phương tiện. Việc nộp tiền vào ngân sách Nhà nước không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm như Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng.

Đồng thời, tránh sai sót thông tin trong giấy nộp tiền, thống nhất với dữ liệu gốc của hải quan, đảm bảo trừ nợ chính xác, đảm bảo thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế.

Thí điểm nộp thuế điện tử với hàng hóa xuất nhập khẩu

Thí điểm nộp thuế điện tử với hàng hóa xuất nhập khẩu (Ảnh minh họa).

Phạm vi của Đề án bao gồm các khoản thuế và thu khác ngân sách Nhà nước do cơ quan hải quan quản lý.

Đối tượng tham gia:

- Tổ chức dịch vụ trung gian thanh toán tham gia thí điểm

- Ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan

- Người nộp thuế nộp ngân sách Nhà nước qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

- Cơ quan hải quan có khoản thu ngân sách Nhà nước nộp qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Thời gian thực hiện Đề án từ tháng 01 đến tháng 12/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.