Trang chủ / Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại UBND cấp huyện

Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại UBND cấp huyện

10/07/2023


Đây là nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan:

- Tham mưu cho Chính phủ báo cáo Quốc hội thí điểm phân cấp việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An, trình Chính phủ sớm nhất có thể.

- Đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

- Khẩn trương rà soát và đề xuất giảm mức phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để khuyến khích thực hiện dịch vụ công trực tuyến gửi Bộ Tài chính.

- Phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng giải pháp triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNelD theo yêu cầu tại Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/5/2023.

- Phân quyền cho Sở Tư pháp khai thác, tra cứu Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia để phục vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhằm tăng tính chủ động, chịu trách nhiệm, giảm thời gian, chi phí thực hiện.

Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại UBND cấp huyện

Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại UBND cấp huyện (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, Thủ tướng còn yêu cầu các Bộ rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để cắt giảm yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong thực hiện thủ tục hành chính.

Nguồn Luật Việt Nam.