Trang chủ / Thêm 3 đối tượng phải có giấy phép hành nghề y từ năm 2024

Thêm 3 đối tượng phải có giấy phép hành nghề y từ năm 2024

11/02/2023


Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 do Quốc hội thông qua ngày 09/01/2023.

Trước đây, chỉ có 06 đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 là:

- Bác sỹ, y sỹ.

- Điều dưỡng viên.

- Hộ sinh viên.

- Kỹ thuật viên.

- Lương y.

- Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Theo quy định mới tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được gọi chung là giấy phép hành nghề. Ngoài 06 đối tượng nêu trên, Luật mới bổ sung thêm 03 đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề gồm:

- Dinh dưỡng lâm sàng;

- Cấp cứu viên ngoại viện;

- Tâm lý lâm sàng.

Thêm 3 đối tượng phải có giấy phép hành nghề y từ năm 2024.

Thêm 3 đối tượng phải có giấy phép hành nghề y từ năm 2024 (Ảnh minh họa).

Điều 27 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định, mỗi người hành nghề chỉ được cấp 01 giấy phép hành nghề có giá trị trong phạm vi toàn quốc.

Giấy phép hành nghề có thời hạn 05 năm (Luật cũ không quy định). Nội dung của giấy phép hành nghề bao gồm các thông tin cơ bản:

- Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số dịnh danh cá nhân với người hành nghề Việt Nam; số hộ chiếu và quốc tịch với người hành nghề nước ngoài;

- Chức danh chuyên môn;

- Phạm vi hành nghề;

- Thời hạn của giấy phép hành nghề.

Người có đề nghị cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề phải nộp phí theo quy định của pháp luật.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 có hiệu lực từ 01/01/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.