Trang chủ / CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN SỰ CẤP CAO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN SỰ CẤP CAO

05/09/2021 

1. Hình thức tham gia: 
- Học trực tuyến qua phần mềm Zoom. ID: 550 550 6789
- Livestream & phát trưc tiếp qua Fanpage, Youtube của Hệ Thống Luật Thịnh Trí
2. Chuyên gia chia sẻ: 
  Chuyên gia Marketing Online Nguyễn Phan Anh.
3. Thời gian học: 
  Thứ Năm, ngày 09/09/2021, từ 13h30 – 17h00.