Trang chủ / Thay đổi về thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp

Thay đổi về thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp

08/04/2023


Ngày 28/3/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 490/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Theo Quyết định 490, tất cả người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp và trích tiền lương của người lao động hằng tháng để đóng cùng một lúc vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Trong khi trước đây, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán có thể đăng ký phương thức đóng 03 hoặc 06 tháng một lần.

Thay đổi về thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Thay đổi về thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, Quyết định mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn thay đổi thời hạn lập và gửi báo cáo về quản lý thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, cụ thể:

- Bảo hiểm xã hội huyện gửi báo cáo cho bảo hiểm xã hội tỉnh:

    + Báo cáo tháng: Trước ngày 05 của tháng sau.

    + Báo cáo quý: Trước ngày 10 tháng đầu quý sau.

    + Báo cáo năm: Trước ngày 25/01 năm sau.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh gửi báo cáo cho bảo hiểm xã hội Việt Nam:

    + Báo cáo tháng: Ngày 05 tháng sau.

    + Báo cáo quý: Ngày 10 tháng đầu quý sau.

    + Báo cáo năm: Ngày 25/01 năm sau.

Quyết định 490/QĐ-BHXH có hiệu lực từ 01/4/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.