Trang chủ / Thay đổi về hồ sơ đăng ký biến động trên Sổ đỏ từ 16/10/2023

Thay đổi về hồ sơ đăng ký biến động trên Sổ đỏ từ 16/10/2023

27/10/2023


Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 14/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai.

Thông tư 14 đã có nhiều thay đổi về hồ sơ đăng ký biến động trên Sổ đỏ, cụ thể:

Bỏ quy định yêu cầu cần sổ hộ khẩu giấy

- Để phù hợp với quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy theo Luật Cư trú 2020, các thủ tục liên quan đến Sổ đỏ không còn yêu cầu nộp hoặc xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thay vào đó, tùy từng trường hợp sẽ có yêu cầu khác như:

- Đối với đất hộ gia đình: Yêu cầu ăn bản thỏa thuận phải có thông tin của thành viên hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản tại thời điểm được giao đất, cho thuê đất…

- Trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của vợ, chồng: Khai thác thông tin về tình trạng hôn nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thay đổi về hồ sơ đăng ký biến động trên Sổ đỏ từ 16/10/2023

Thay đổi về hồ sơ đăng ký biến động trên Sổ đỏ từ 16/10/2023 (Ảnh minh họa).

Hồ sơ đăng ký biến động mới khi đổi số Căn cước công dân

Khi thay đổi số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân trên Sổ đỏ làm thay đổi nhân thân của người có tên trên Sổ đỏ hoặc địa chỉ của Sổ đỏ đã được cấp thì có thể khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp không cần nộp bản gốc Sổ đỏ

Thông tư 14 năm 2023 bổ sung quy định không phải nộp Sổ đỏ gốc trong hồ sơ đăng ký biến động là trường hợp thực hiện theo quyết định/bản án của Tòa án hoặc quyết định thi hành án đã có hiệu lực hoặc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án mà không thu hồi được bản gốc Sổ đỏ đã cấp.

Thông tư 14/2023/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 16/10/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.