Trang chủ / Thay đổi điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Thay đổi điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

03/01/2024


Luật Kinh doanh bất động sản mới được Quốc hội thông qua với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong số đó có quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản của doanh nghiệp.

Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải đáp ứng điều kiện sau:

- Có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản

- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định của Chính phủ;

- Có tối thiểu 01 cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản (Luật hiện hành yêu cầu 02 người có chứng chỉ);

- Trước khi hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của Luật này.

Thay đổi điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Từ 2025, thay đổi điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (Ảnh minh họa).

Theo đó, từ ngày 01/01/2025, doanh nghiệp môi giới bất động sản chỉ cần 01 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản thay vì 02 người như hiện nay.

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 được thông qua ngày 28/11/2023 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

Nguồn Luật Việt Nam.