Trang chủ / Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật với công việc nguy hiểm, độc hại

Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật với công việc nguy hiểm, độc hại

13/01/2023


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại.

Theo đó, Điều 4 quy định mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền như sau:

- Mức 1 là 13.000 đồng (tăng 3.000 đồng);

- Mức 2 là 20.000 đồng (tăng 5.000 đồng);

- Mức 3 là 26.000 đồng (tăng 6.000 đồng);

- Mức 4 là 32.000 đồng (tăng 7.000 đồng).

Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật với công việc nguy hiểm, độc hại

Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật với công việc nguy hiểm, độc hại (Ảnh minh họa).

Người lao động được hưởng bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ hai điều kiện sau:

- Thứ nhất: Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

- Thứ hai: Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất 01 trong 02 yếu tố:

    + Có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại không bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế;

    + Tiếp xúc với ít nhất 01 yếu tố được xếp từ 4 điểm trở lên thuộc nhóm chỉ tiêu “Tiếp xúc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm”.

Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/3/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.