Trang chủ / Tăng lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở từ 01/01/2023

Tăng lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở từ 01/01/2023

20/12/2022


Ngày 12/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 2081/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.

Cụ thể, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, Thông tư 32/2014/TT-NHNN và Thông tư 25/2016/TT-NHNN là 5,0%/năm (tăng 0,2% so với năm 2021-2022).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và thay thế Quyết định 1956/QĐ-NHNN ngày 03/12/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.

Tăng lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở từ 01/01/2023

Tăng lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở từ 01/01/2023 (Ảnh minh họa).

Căn cứ quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, sửa đổi bởi Thông tư 32/2014/TT-NHNN, đối tượng được cho vay hỗ trợ nhà ở áp dụng mức lãi suất trên bao gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người thu nhập thấp vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại với diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2;

- Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, lao động có thu nhập thấp nhưng khó khăn về nhà ở, khi mua nhà ở thương mại tại các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tổng giá trị hợp đồng mua bán không vượt quá 1,05 đồng;

- Cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động tại đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch đang khó khăn về nhà ở nhưng chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức được vay để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình;

- Hộ gia đình, cá nhân có phương án đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội phù hợp với quy định của pháp luật để cho thuê, cho thuê mua và để bán cho các đối tượng là công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp...

- Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng công bố trong từng thời kỳ.

Nguồn Luật Việt Nam.