Trang chủ / Tài trợ Cuộc thi học thuật “Con đường pháp luật – Legal Paths” lần VII năm 2024

Tài trợ Cuộc thi học thuật “Con đường pháp luật – Legal Paths” lần VII năm 2024

14/06/2024


Vào tháng 6/2024, Khoa Luật - Kinh tế Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Cuộc thi học thuật “Con đường pháp luật – Legal Paths” lần VII, với sự tài trợ từ Công ty Cổ phần Hệ thống Luật Thịnh Trí. Đây là một sự kiện quan trọng, nhằm tạo cơ hội cho sinh viên ngành luật rèn luyện, nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực pháp luật.

Sự đóng góp của Công ty Cổ phần Hệ thống Luật Thịnh Trí đã đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo sự thành công của cuộc thi. Không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính, công ty còn thể hiện sự cam kết mạnh mẽ đối với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành luật. Điều này thể hiện qua việc cung cấp các nguồn lực và sự hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình tổ chức sự kiện.

Cuộc thi “Con đường pháp luật – Legal Paths” là một sân chơi trí tuệ, nơi các sinh viên có thể trình bày, thảo luận và học hỏi từ những vấn đề pháp lý thực tiễn. Sự tham gia và tài trợ của Công ty Cổ phần Hệ thống Luật Thịnh Trí không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc thi mà còn truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên, khuyến khích họ tiếp tục nỗ lực học tập và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực pháp luật.

Việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tác động tích cực đến nền kinh tế chung của địa phương và thành phố. Những nhân lực được đào tạo bài bản sẽ góp phần xây dựng và phát triển một nền kinh tế vững mạnh, tạo ra sự phát triển bền vững cho cộng đồng và xã hội. Mối quan hệ hợp tác giữ Công ty Cổ phần Luật Thịnh Trí và Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển, để góp phần không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo pháp luật trong thời gian tới.


Tài trợ Cuộc thi học thuật “Con đường pháp luật – Legal Paths” lần VII năm 2024