Trang chủ / Sửa đổi quy định về xuất trình sổ hộ khẩu giấy trong tháng 12/2022

Sửa đổi quy định về xuất trình sổ hộ khẩu giấy trong tháng 12/2022

21/11/2022


Đây là một trong những nội dung được nêu tại Nghị quyết 143/NQ-CP ngày 04/11/2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2022.

Cụ thể, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khấu giấy, Sổ tạm trú giấy và trình Chính phủ ban hành trong tháng 12/2022.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu của Luật Cư trú năm 2020 về việc bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022.

Sửa đổi quy định về xuất trình Sổ hộ khẩu giấy trong tháng 12/2022

Sửa đổi quy định về xuất trình Sổ hộ khẩu giấy trong tháng 12/2022 (Ảnh minh họa).

Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản thuộc thẩm quyền có yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy, ban hành trước 31/12/2022.

Đồng thời, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hiện nay, theo quy định khoản 2 Điều 26 Thông tư 55/2021/TT-BCA, người dân sẽ bị thu Sổ hộ khẩu khi thực hiện một trong các thủ tục:

- Thủ tục đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú;

- Thủ tục đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú

- Thủ tục điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

- Thủ tục tách hộ

- Thủ tục xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin có trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú quy định, Sổ hộ khẩu giấy được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022.

Nguồn Luật Việt Nam.