Trang chủ / Sử dụng mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu mới từ ngày 15/8/2023

Sử dụng mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu mới từ ngày 15/8/2023

10/08/2023


Ngày 20/7/2023, Bộ Công an ban hành Thông tư 31/2023/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

Theo đó, Thông tư này ban hành 08 biểu mẫu đề nghị cấp, khôi phục giá trị sử dụng, trình báo mất hộ chiếu phổ thông bao gồm:

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trong nước dành cho người từ 14 tuổi trở lên;

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trong nước dành cho người chưa đủ 14 tuổi;

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài dành cho người từ 14 tuổi trở lên;

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài dành cho người chưa đủ 14 tuổi;

- Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cấp hộ chiếu;

- Tờ khai đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông;

- Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông;

- Đơn trình bày về việc chưa đến nhận hộ chiếu.

Sử dụng mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu mới từ ngày 15/8/2023

Sử dụng mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu mới từ ngày 15/8/2023 (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, Thông tư 31 còn ban hành thêm 03 biểu mẫu dùng cho cơ quan liên quan bao gồm:

- Thông báo về việc chuyển đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông;

- Công điện của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đề nghị xác minh nhân thân để cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam;

- Thông báo về việc giải quyết đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông.

Thông tư 31/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.