Trang chủ / Sổ đỏ có được cầm cố hay không?

Sổ đỏ có được cầm cố hay không?

14/11/2020


Sổ đỏ là giấy tờ quan trọng với mỗi cá nhân, hộ gia đình. Tuy nhiên, trong lúc khó khăn về kinh tế, một số người đã cầm sổ đỏ tại những cửa hàng cầm đồ nhưng ít ai biết việc đó là trái với quy định của pháp luật.

Sổ đỏ và cầm cố được hiểu như thế nào

Sổ đỏ thực chất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cầm cố là việc một bên (bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia ( bên nhận cầm cố) để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ.

Thế nên, để có thể cầm cố thì đầu tiên sổ đỏ phải là tài sản theo quy định của pháp luật.

Sổ đỏ có phải là tài sản không?

Điều 105 Bộ luật dân sự 2015 quy định: " Tài sản là vật; tiền; giấy tờ có giá và quyền tài sản."

Thêm vào đó, khoản 16 điều 3 luật đất đai 2013 cũng quy định:“giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất”

Từ đó có thể thấy được sổ đỏ không phải là vật, cũng khộng phải là tiên hay giấy tờ có giá. Đó chỉ là chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất. Ngoài giá trị vật chất được ghi thông qua sổ đỏ thì bản thân nó không mang giá trị nào khác. Như vậy, sổ đỏ không là tài sản.

Không được cầm cố sổ đỏ

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013.

 Ngoài ra, điểm d khoản 1 Điều 10 Luật Nhà ở 2014 quy định chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở có quyền bán, chuyển nhượng hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở.

Do đó, không có quy định nào cho phép người sử dụng đất có quyền cầm cố quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đai

Như vậy, người dân không được cầm cố sổ đỏ vì sổ đỏ không phải là tài sản nên không thuộc đối tượng của cầm cố. Hơn nữa, nhà nước cũng không thừa nhận việc cầm cố quyền sử dụng đất., quyền sở hữu  nhà ở và tài sản gắn liền với đất đai.