Trang chủ / Sắp tới sẽ tiêm vắc xin HPV, cúm mùa miễn phí

Sắp tới sẽ tiêm vắc xin HPV, cúm mùa miễn phí

17/08/2022


Ngày 15/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP về lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, Chính phủ đồng ý tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 - 2030 như sau:

- Vắc xin phòng bệnh do vi rút Rota đưa vào Chương trình từ năm 2022, vắc xin phòng bệnh do phế cầu từ năm 2025, vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung (chủ yếu do virut HPV gây ra, thường gọi là vắc xin HPV) từ năm 2026 và vắc xin phòng bệnh cúm mùa từ năm 2030.

- Trong trường hợp huy động được nguồn viện trợ, hỗ trợ từ trong nước hoặc được bổ sung ngân sách của nhà nước, Bộ Y tế có thể quyết định việc thực hiện lộ trình này sớm hơn.

Sắp tới sẽ tiêm vắc xin HPV, cúm mùa miễn phí
Sắp tới sẽ tiêm vắc xin HPV, cúm mùa miễn phí.

Ngoài ra, Chính phủ cũng cho phép các tỉnh, thành phố có khả năng cân đối ngân sách địa phương mua vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung nếu có thể tiếp cận với mức giá ưu đãi cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao ngoài tiêm chủng mở rộng nhằm khuyến khích người dân tiêm chủng phòng bệnh.

Nguồn Luật Việt Nam.