Trang chủ / Sao y bản chính

Sao y bản chính

04/09/2020


 - Bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp

- Bản chính giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

- Bản chính Giấy tờ tùy thân do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho cá nhân

 - Hộ chiếu

- Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác như thẻ thường trú, thẻ cư trú

- Giấy phép lái xe

- Bằng tốt nghiệp

- Chứng chỉ và bảng điểm kèm theo bằng tốt nghiệp

- Chứng chỉ thì không phải hợp pháp hóa lãnh sự khi chứng thực bản sao từ bản chính