Trang chủ / Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

04/10/2022


Ngày 22/9/2022, Tổng cục Thuế đã có Quyết định 1521/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nhằm quy định rõ nhiệm vụ, nội dung và trình tự các công việc của cơ quan thuế và các tổ chức liên quan trong việc quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, bao gồm:

- Quản lý việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế,

- Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế, quản lý hành nghề của nhân viên đại lý thuế và việc tổ chức cập nhật kiến thức dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Quy trình này bao gồm các tiểu quy trình sau đây:

- Quy trình cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

- Quy trình quản lý hoạt động kinh doanh làm thủ tục về thuế của đại lý thuế, quản lý hành nghề của nhân viên đại lý thuế.

- Quy trình quản lý tổ chức cập nhật kiến thức.

Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (Ảnh minh họa)

Quy trình này áp dụng cho Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực để quản lý việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế, quản lý hành nghề của nhân viên đại lý thuế và quản lý việc tổ chức cập nhật kiến thức.

Một số bước trong quy trình được xử lý tự động trên hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dưới sự rà soát, kiểm soát của bộ phận nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định cụ thể cho từng bộ phận.

Nguồn Luật Việt Nam.