Trang chủ / Ông Nguyễn Vinh Huy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Quận 3 và Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí đến tham dự và phát biểu tại buổi lễ tổng kết CLB Doanh nghiệp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Ông Nguyễn Vinh Huy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Quận 3 và Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí đến tham dự và phát biểu tại buổi lễ tổng kết CLB Doanh nghiệp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

12/01/2024


Hợp tác giữa trường đại học và DN đang đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng đến nền kinh tế tri thức vì nó thúc đẩy quá trình đổi mới, sáng tạo và chuyển giao công nghệ và gắn kết các hoạt động nghiên cứu cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh tại DN.

Liên kết trong đào tạo và nghiên cứu, chuyển giao thành tựu khoa học và công nghệ giữa các trường đại học và doanh nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo của các trường đại học. Việc thúc đẩy hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp không chỉ mang lại lợi ích cho cả 2 bên, ngày càng có ý nghĩa cấp thiết, mà còn góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Ông Nguyễn Vinh Huy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Quận 3 và Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí đến tham dự và phát biểu tại buổi lễ tổng kết CLB Doanh nghiệp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Ông Nguyễn Vinh Huy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Quận 3 và Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí đến tham dự và phát biểu tại buổi lễ tổng kết CLB Doanh nghiệp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Ông Nguyễn Vinh Huy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Quận 3 và Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí đến tham dự và phát biểu tại buổi lễ tổng kết CLB Doanh nghiệp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Ông Nguyễn Vinh Huy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Quận 3 và Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí đến tham dự và phát biểu tại buổi lễ tổng kết CLB Doanh nghiệp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành