Trang chủ / Ô tô đăng kiểm lại trong ngày chỉ cần kiểm định hạng mục không đạt

Ô tô đăng kiểm lại trong ngày chỉ cần kiểm định hạng mục không đạt

07/06/2023


Ngày 02/6/2023, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 08/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo Thông tư 08, xe cơ giới kiểm định lại ngay trong ngày làm việc tại cùng một đơn vị đăng kiểm thì chỉ kiểm định lại hạng mục mà phương tiện không đạt.

Tuy nhiên, các hạng mục liên quan đến hệ thống phanh/hệ thống lái nếu có hạng mục không đạt thì vẫn phải kiểm tra lại toàn bộ các hạng mục thuộc hệ thống phanh/hệ thống lái tương ứng.

Trường hợp kiểm định lại vào ngày khác hoặc kiểm định tại đơn vị khác vẫn tiếp tục phải kiểm định lại tất cả các hạng mục.

Ô tô đăng kiểm lại trong ngày chỉ cần kiểm định hạng mục không đạt

Ô tô đăng kiểm lại trong ngày chỉ cần kiểm định hạng mục không đạt (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, các xe ô tô chở người 09 chỗ không kinh doanh vận tải (có thời gian sản xuất đến 07 năm và thời gian sản xuất từ 13 - 20 năm) đã được cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định trước ngày 22/3/2023 và vẫn còn hạn kiểm định tính đến ngày 03/6/2023 sẽ được tự động giãn chu kỳ kiểm định theo chu kỳ quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BGTVT.

Cơ quan đăng kiểm tự động cấp Giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, Tem kiểm định đối với các phương tiện trên, chủ xe không cần đưa xe đến trung tâm đăng kiểm để kiểm định lại.

Thông tư 08/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 03/6/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.