Trang chủ / Người loạn thị có thể phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2025

Người loạn thị có thể phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2025

11/12/2023


Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 105/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Thông tư mới của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự là đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3. Đồng thời, không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy quy định tại Nghị định 57/2022/NĐ-CP.

Trong đó:

- Tiêu chuẩn phân loại theo thể lực thực hiện theo quy định, tại Mục I Phụ lục I.

- Tiêu chuẩn phân loại theo bệnh tật và các vấn đề sức khỏe thực hiện theo quy định tại Mục II Phụ lục I.

Riêng tiêu chuẩn phân loại về mắt, cụ thể là loạn thị thì có sự thay đổi như sau:

- Đối với loạn thị do sinh lý hoặc <1D sẽ xếp loại 2 (tương ứng với điểm 2 - chỉ tình trạng sức khỏe tốt)

- Đối với loạn thị lớn hơn hoặc bằng 1D sẽ xếp loại 3 (tương ứng với điểm 3 - chỉ tình trạng sức khỏe khá)

- Loạn thị đã phẩu thuật, hết loạn thị sẽ cho điểm theo mục 1.1 phần 1 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP và tăng lên 1 điểm.

Người loạn thị có thể phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2025

Người loạn thị có thể phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2025 (Ảnh minh họa).

Hiện nay, Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định các loại loạn thị đều xếp loại sức khỏe loại 6 - chỉ tình trạng sức khỏe rất kém. Khi đó, công dân sẽ không đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự vì quy định chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3.

Theo quy định mới, nếu công dân mắc loạn thị xếp loại 2 và loại 3 nêu trên vẫn đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự.

Thông tư 105/2023/TT-BQP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024. Việc sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe và giám định sức khỏe sau ngày 01/01/2024 thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Kết quả sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe và giám định sức khỏe trước ngày 01/01/2024 thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

Như vậy, công dân mắc bệnh loạn thị có thể sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2025.

Nguồn Luật Việt nam.