Trang chủ / Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%/năm

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%/năm

16/08/2023


Đây là nội dung chính được nêu ra tại Công văn 6385/NHNN/CSTT gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của Chính phủ.

  Theo đó, tại Nghị quyết số 105/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất, trong đó phấn đấu giảm lãi suất cho vay ít nhất khoảng 1,5-2% đối với cả khoản vay mới và đang còn dư nợ.

  Thực hiện chỉ đạo nêu trên và nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, tại Công văn 6385/NHNN/CSTT, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới tối thiểu từ 1,5-2%/năm.

Yêu cầu tiếp tục giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%/năm

Yêu cầu tiếp tục giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%/năm (Ảnh minh họa).

  Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới trước ngày 25/8.

  Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới gửi Ngân hàng Nhà nước trước ngày 08/01/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.