Trang chủ / Mới: Sửa đổi thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế

Mới: Sửa đổi thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế

16/01/2023


Ngày 12/01/2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 62/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm y tế.

Cụ thể, Quyết định 62 sửa đổi 03 thủ tục hành chính cấp Trung ương gồm:

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế lần đầu;

- Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế;

- Đổi thẻ bảo hiểm y tế.

Mới: Sửa đổi thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế (Ảnh minh họa)

Mới: Sửa đổi thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế (Ảnh minh họa).

Trình tự thực hiện thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện như sau:

- Bước 1: Đối với người tham gia bảo hiểm y tế lần đầu ghi Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế và danh sách thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (đối với người tham gia theo hộ gia đình).

- Bước 2: Người tham gia nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội và chờ ký (vào ô người nộp hồ sơ) trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp lại thẻ bảo hiểm y tế.

- Bước 3: Cán bộ bộ phận một cửa cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện kiểm tra, nhận Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế; ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Nguồn Luật Việt Nam.