Trang chủ / Mở tài khoản ngân hàng online phải xác thực sinh trắc học

Mở tài khoản ngân hàng online phải xác thực sinh trắc học

06/07/2024


Đây là nội dung quy định tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Theo Điều 16, thủ tục mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử bao gồm tối thiểu các bước như sau:

- Thu thập các tài liệu, thông tin, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng.

- Thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản đối với khách hàng là cá nhân hoặc của người đại diện hợp pháp đối với khách hàng là tổ chức;

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các tài liệu, thông tin, dữ liệu xác minh thông tin nhận biết khách hàng và phải thực hiện đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản thanh toán.

- Hiển thị cảnh báo cho khách hàng về các hành vi không được thực hiện khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử và có giải pháp kỹ thuật xác nhận đảm bảo việc khách hàng đã đọc đầy đủ các nội dung cảnh báo;

- Cung cấp cho khách hàng nội dung thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định và xác nhận sự chấp thuận của khách hàng đối với thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

- Thông báo cho khách hàng về số hiệu, tên tài khoản thanh toán, hạn mức giao dịch qua tài khoản thanh toán và ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản thanh toán.

Mở tài khoản ngân hàng online phải xác thực sinh trắc học

Mở tài khoản ngân hàng online phải xác thực sinh trắc học (Ảnh minh họa).

Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ phục vụ việc mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử, tự chịu rủi ro phát sinh (nếu có).

Việc mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử không áp dụng đối với các trường hợp sau:

   - Tài khoản thanh toán chung;

   - Tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ;

   - Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.

   - Người chưa đủ 15 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật;

   - Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ.

Thông tư 17/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/7/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.