Trang chủ / Ký kết hợp tác với Trường Đại học Văn Lang

Ký kết hợp tác với Trường Đại học Văn Lang

06/11/2023


Nhằm mục tiêu không ngừng cập nhật và hoàn thiện các chương trình đào tạo bám sát với yêu cầu thực tế của xã hội và doanh nghiệp, Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức ký kết hợp tác với Hệ thống Luật Thịnh Trí và các doanh nghiệp khác trên địa bàn TP. HCM.

Ngoài việc tạo thêm được nhiều cơ hội cho sinh viên được trải nghiệm tại môi trường thực tế của các doanh nghiệp để trau dồi, rèn luyện các kỹ năng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng và việc làm sau khi tốt nghiệp; Hệ thống Luật Thịnh Trí và các doanh nghiệp còn cam kết tài trợ học bổng cho những sinh viên có thành tích xuất sắc, không chỉ là động lực to lớn cho các sinh viên và thực hiện trách nhiệm xã hội, mà còn góp phần đào tạo một nguồn lực nhân sự chất lượng cao, tiềm năng cho thị trường trong tương lai.

Ký kết hợp tác với Trường Đại học Văn Lang

Ký kết hợp tác với Trường Đại học Văn Lang

Ký kết hợp tác với Trường Đại học Văn Lang
Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hệ thống Luật Thịnh Trí và Trường Đại học Văn Lang.