Trang chủ / Khi kê biên nhà, đất đang thế chấp tại ngân hàng cần lưu ý gì?

Khi kê biên nhà, đất đang thế chấp tại ngân hàng cần lưu ý gì?

13/04/2022


Tài sản đang bị thế chấp tại ngân hàng sẽ bị hạn chế một số quyền hoặc giao dịch vì đang phải thực hiện nghĩa vụ tài sản. Nhưng liệu có được kê biên thi hành án với tài sản đang thế chấp tại ngân hàng không?

Điều 88 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, trước khi kê biên tài sản ít nhất 03 ngày làm việc, Chấp hành viên thông báo cho đại diện chính quyền cấp xã hoặc đại diện tổ dân phố nơi tổ chức cưỡng chế cùng với đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về thời gian, địa điểm, tài sản kê biên.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khi kê biên nhà đất đang thế chấp, Chấp hành viên phải thông báo cho ngân hàng biết và khi xử lý tài sản kê biên, ngân hàng sẽ được ưu tiên thanh toán như quy định đã nêu ở trên.

Khi được thông báo nhưng nếu đương sự vắng mặt thì có thể uỷ quyền cho người khác. Nếu được thông báo hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt thì vẫn tiến hành kê biên nhưng phải mời người làm chứng và ghi rõ nội dung này vào biên bản kê biên.

Biên bản kê biên phải lập thành văn bản và ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm kê biên cũng như họ tên Chấp hành viên, đương sự, người lập biên bản, người làm chứng, người có liên quan, diễn biến, mô tả tình trạng của từng tài sản…