Trang chủ / Khẩn trương lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Khẩn trương lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

15/02/2023


Ngày 11/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 32/CĐ-TTg về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo Công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đơn vị... trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các đối tượng trên địa bàn. Các địa phương chưa triển khai kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân phải nghiêm túc kiểm điểm việc chậm ban hành Kế hoạch, chậm tổ chức lấy ý kiến.

Khẩn trương lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Khẩn trương lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi (Ảnh minh họa).

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao tổ chức các đoàn công tác để theo dõi, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến. Đồng thời thường xuyên cập nhật, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ góp ý dự thảo trên trang website lấy ý kiến nhân dân.

Việc lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảm đảm tiến độ và chất lượng theo Nghị quyết 170/NQ-CP của Chính phủ.

Nguồn Luật Việt Nam.