Trang chủ / Hướng dẫn mới về kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu

Hướng dẫn mới về kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu

24/08/2023


Ngày 16/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2023/NĐ-CP quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Nghị định 60/2023 hướng dẫn hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu gồm:

    + Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu;

    + Bản thông tin xe cơ giới nhập khẩu;

    + Bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng cấp cho từng xe ô tô;

    + Giấy chứng nhận kiểu loại VTA;

    + Tài liệu COP cấp cho nhà sản xuất ô tô;

    + Tài liệu xuất xứ C/O;

    + Bản giải mã số VIN của nhà sản xuất xe;

    + Hóa đơn thương mại kèm danh mục hàng hóa;

    + Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ giấy hoặc số, ngày, tháng, năm của tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ điện tử.

Hướng dẫn mới về kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu

Hướng dẫn mới về kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu (Ảnh minh họa).

Người nhập khẩu xe ô tô cần lập 02 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định và nộp cho Cơ quan kiểm tra bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp bằng hồ sơ giấy trong trường hợp bất khả kháng.

Cơ quan kiểm tra sẽ tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ đăng ký kiểm tra, trả kết quả trong thời gian tối đa 01 ngày làm việc.

Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu và hồ sơ được đánh giá đầy đủ, hợp lệ, cơ quan kiểm tra cấp Giấy chứng nhận trên Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc bản giấy cho từng xe trong toàn bộ lô xe nhập khẩu.

Nghị định 60/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.